Nr 31
Arona 22.09.2003
PWW "PRASA"
© Dani v 3.0
kontakt: dani10@o2.pl

Wkładki:
redakcja
reklama / ogłoszenie
współpraca

NAKŁAD:

archiwum    |    salon prasy

  strona  1  2  3  4  5

Od redaktora naczelnego

    Witam serdecznie po miesięcznej przerwie. Dwa tygodnie temu, niestety, nie wydaliśmy nowego numeru Głosu Weblandu, za co gorąco przepraszamy.

    W dzisiejszym numerze znajdziecie Państwo między innymi przegląd ostat- nich wydarzeń w Królestwie, co jest nowością.

    Redaktor Soran przygotowała kolejną recenzję, tym razem opowiadania "Święty spokój" autorstwa Edwarda Kriega.

    Zapraszam również do przeczytania ar- tykułu Ghardina, w którym autor porusza jeden z najważniejszych współczesnych

problemów - w którą podążać stronę?

    Na stronie 4 Jakub porusza również bardzo ważną kwestię - dalsze losy Morlandu. Niegdyś jedna z czołowych prowincji Dreamlandu, obecnie pochło- nięta stagnacją, bez wyraźnych pomys- łów na dalszy rozwój.

    W następnym numerze między innymi opis naszej redakcji. W jakich warunkach pracujemy, jak i gdzie spędzamy przerwy na lunch, co nam przeszkadza, a co pomaga w pracy nad kolejnymi numerami.

    Jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam do przeczytania nowego, 31 numeru. (RK)

    Ostatnio wiele osób postuluje wpro- wadzenie zmian w obecnym systemie działania naszego państwa. Niektóre postulaty dotyczą większego urealnie- nia, niektóre większego ufantastycznie- nia. Które są lepsze i dadzą pożądane przez nas wszystkich efekty? Które należy realizować, a które odrzucać? W którym kierunku powinniśmy pójść? Na te pytania stara się odpowiedzieć baron Ghardin na stronie 3.

   r                 e                 k                 l                 a                 m                 a