Nr 33
Arona 24.07.2004
PWW "PRASA"
© RK v 3.0
kontakt: dani10@o2.pl

Wkładki:
redakcja
reklama / ogłoszenie
współpraca

archiwum    |    salon prasy

  strona  1  2  3  4  5  6  7  8

Od redaktora naczelnego

    Dziewięć miesięcy minęło od ukazania się ostatniego numeru "Głosu Weblan- du". Redaktor naczelny Boguś zrezygno- wał z prowadzenia gazety i dopiero niedawno udało się zebrać kilku osobom, którym zależało na "przywróceniu" GW do życia. To właśnie dzięki Kaziowi Wichu- rze, Zakrzy, Mugglerowi, Karolce i przede wszystkim Ghardinowi trzymacie Państwo w ręku 33 numer "Głosu Weblandu". Za to im szczerze dziękuję i z dniem dzisiej- szym oddaję posadę redaktora naczelne- go nowej osobie. Komu? Przekonacie się wkrótce sami.

(Radosław Klimczak)

Sąd Parów

    Wiadomość z ostatniej chwili! Wczo- raj, czyli 23 lipca, rozpoczęło się postę- powanie główne w pierwszej sprawie Sądu Parów w Królestwie. Przewodni- czącym Składu Orzekającego jest hrabia Ghardin, a oprócz niego zasiadają w nim: arcyksiążę Morfeusz oraz wicehra- bia Zakrza.

    Sąd ma orzec w sprawie sir Danan- ge, którego Sekretarz Heroldii oskarżył o niezłożenie przysięgi wierności po otrzymaniu tytułu szlacheckiego.

(Radosław Klimczak)

r               e               k               l               a               m               a

    W ostatnich czasach gospodarka jest jednym z głównych tematów rozmów Dreamlandczyków. Jaki system gospodarczy wprowadzić? Kiedy? A może by spróbować zrobić coś zupełnie innego, wzorując się na kilku państ- wach ze świata realnego...? strona 3