Strona Główna
Podstawowe Informacje
Struktura
R`otr
Katechizm
Pomódl się!
  Witaj w naszych skromnych progach!
Wybrane modlitwy (najpopularniejsze, z czasem będzie ich więcej):

Dobry nasz Ojcze, który pomagasz każdemu kto o to poprosi! Tobie składam me błaganie: wyzwól mnie od śmierci, głodu i nieszczęscia.


Sława Tobie Ojcze! Wspomórz mnie w trudzie dnia.


Wybaw mnie od grzechu, nie chce być natrętem szatana lecz Twoim, Panie!


Ojcze nasz, który zasada w Niebie, niech się święci imię Twoje! Niech przyjdzie Królestwo w dniu ostatecznym Twoje! Niech się dzieje Wola Twoja - w niebie i na Ziemi. Daj nam pokarm duchowy, by nasza dusza nie umarła! Daj nam pokarm cielesny, by nasze ciało nie umarło! Odpuść nam nasze grzechy - tak jak my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie pozwól, byśmy zgrzeszyli, od zła zbaw nas. Amen.


© Zepp Holding 2006. Dizajn baj Szablony.Maniak.Pl.